Giỏ hàng

Liên hệ

Công ty TNHH Greenpacks Việt nam

Người đại diện: KASAO IKUHRO

Địa chỉ: Tòa nhà 168, tầng 7, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Số điện thoại :(+84) 28 6276 6235 - 0395 890 970 - info@bellacolla.vn


0395890970 info@bellacolla.vn